news_top_banner

Några faktorer att tänka på när du köper dieselgeneratorer vs bensingeneratorer.

1. Effektkrav
När du köper en generator är det första att tänka på hur mycketström krävs.Detta beror vanligtvis på vilken enhet eller användning du behöverkraft för.Effekten hos dieselgeneratorer är generellt sett större än den hosbensin generatorer, så diesel generatorer är mer lämpade för platser somkräver mycket kraft.
2. Nettovikt
Dieselgeneratorer är i allmänhet mycket tyngre än bensingeneratorer,eftersom dieselgeneratorer kräver en starkare struktur för att klara det högapåfrestningar i förbränningsprocessen.Därför, om generatorn behöver varaflyttas ofta, kan en bensingenerator vara ett bättre val.
3. Bränsleekonomi
På grund av sin högre termiska effektivitet är dieselgeneratorer i allmänhetmer bränslesnåla än bensinmotorer.Därför, om generatorn behöveratt köra länge, då kan en dieselmotor vara en mer ekonomiskval.
4. Underhåll och reparation
Dieselgeneratorer är i allmänhet mer hållbara än bensingeneratorer,men är vanligtvis dyrare att reparera och underhålla.Det kan till exempelvara svårare och dyrare att byta ut ett bränslefilter på en dieselmotor. När du köper en diesel- eller bensingenerator måste du därföröverväga om det finns underhålls- och reparationsservice.
5. Buller och förskjutning
Dieselmotorer producerar i allmänhet mer ljud och avgasförskjutningän bensingeneratorer.Därför bör du när du köper en generatoröverväga om dessa faktorer uppfyller dina behov och lokala miljöföreskrifter.
6. Säkerhet
Säkerhet är alltid en viktig faktor när det kommer till diesel ellerbensingeneratorer.Till exempel ska dieselgeneratorer vara utrustade medvissa säkerhetsanordningar för att förhindra oavsiktlig aktivering av gasreglaget.Idessutom säkerhetskraven och eventuella säkerhetsklassgodkännanden vid användningoch installation av diesel- eller bensinmotorer måste vara kända.Sammantaget finns det många olika faktorer att tänka på när du köper endieselgenerator kontra en bensingenerator.Därför rekommenderas detatt du kontaktar LETONs personal innan du köper generatorn. På så sätt kan dukan få den generator som bäst passar dina behov och se till att den uppfyllerdina krav på långvarig användning, tillförlitlighet och ekonomi.
Kontakta oss för mer information:
Sichuan Leton Industry Co.,Ltd
TEL:0086-28-83115525

E-MAIL:sales@letonpower.com


Posttid: Mar-02-2023